Yellow Sub é um hotel luxuoso aos moldes do submarino amarelo descrito na música dos Beatles